बिस्तारित ल्याब सेवा सुचारू

आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल अन्तर्गत Indoor Service अन्तर्गत सेवा लिने सेवाग्राहीहरूलार्इ छिटो छरितो तथा सहज ल्याब सेवा प्रयोजनको लागि मिति २०७४।०३।०१ बाट बिस्तारित ल्याब सेवा सुचारू गरियो ।