NOTICE FOR INSTALLATION OF IP CCTV SURVEILLANCE SYSTEM

Publish Date: 2017-06-06

NOTICE FOR INSTALLATION OF IP CCTV SURVEILLANCE SYSTEM
(Published Date: 2074.02.23)

यस आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल अन्तर्गतका परिसर, पार्किङग् लगायत अस्पताल भवनभित्रका संवेदनशिल स्थानहरूमा (OPD, Counter, Emergency, Ward etc) हुनेसक्ने अनुचित/शंकास्पद गतिविधिहरूको निगरानि/निरिक्षण गरि सूरक्षा प्रणाली सबल पार्ने प्रयोजनका निमित्त IP CCTV SURVEILLANCE SYSTEM जडान गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त कम्पनीहरुले आवश्यक सम्पूर्ण कागजपत्रहरु (कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, पान/भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र र २०७२/७३ सम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्र) सहित यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले सात (७) दिनभित्र रीतपूर्वक सिलबन्दी दरभाऊपत्र पेश गर्नुहुन आह्वान गरिन्छ ।


सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल
बुटवल, रूपन्देही
फोन नं. ०७१-५०२१०१