शिलवन्दी वाेलपत्र अाव्हान सम्वन्धी सूचना

Publish Date: 2017-06-06

शिलवन्दी वाेलपत्र अाव्हान सम्वन्धी सूचना

 

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४÷०२÷२४) 

 

आम्दा नेपाल अर्न्तगत सञ्चालित आम्दा अस्पताल, दमकलार्इ एअर कन्डिसनर (Air Conditioner) र सघन उपचार एकार्इका लागि केही उपकरण तथा अौजारहरू आवश्यक भर्इ खरिद गर्नुपर्ने  भएकोले र्इजाजत प्राप्त आपुर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 07/AMDA/AH/2073/074) प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्रमा आम्दा अस्पताल, दमकमा आर्इ पुग्ने गरि गोप्य शिलवन्दी वोलपत्र आवहान गरिएको छ । वोलपत्र फाराम तलको ठेगानावाट रू.५००.०० (अक्षरेपी रू. पांच सय  मात्र) फिर्ता नहुने गरि खरिद गर्न सकिनेछ । यस सूचना सम्वन्धी थप जानकारी आवश्यक परेमा निम्न ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ । 

 

अाम्दा अस्पताल

दमक २,झापा

सम्पर्कः ०२३५८०१८६

र्इमेलः ah.damak@amda.org.np