सर्पदंश उपचार सम्वन्धी अन्तरकृया कार्यक्रम सञ्चालन

Publish Date: 2017-05-16

आम्दा अस्पताल, दमक र नेपाल रेडक्रस सोसार्इटी हल्दीवारी उपशाखा, झापाको सयुक्त योजनामा मिति २०७४।१।२९ गते सर्पदंश उपचार सम्वन्धी १ दिने अन्तरकृया कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । उक्त कार्यक्रममा अाम्दा अस्पताल, दमकवाट १ जना स्वास्थ्यकर्मीलार्इ प्रशिक्षकको रूपमा सहभागी गराएको थियो । सो अन्तरकृया कार्यक्रममा स्थानिय समुदायवाट १०५ जना सहभागीहरू उपस्थित  भएका थिए।