आन्तरिक व्यवस्थापन कार्यशाला गोष्ठि सम्पन्न ।

Publish Date: 2017-04-10

आम्दा नेपालले आ.व. २०७४।०७५ को वार्षिक वजेट, निति तथा कार्यक्रमहरू सम्वन्धि २ दिने कार्यशाला गोष्ठि मिति २०७३।१२।२६ गते देखि सञ्चालन भर्इ मिति २०७३।१२।२७ गते समापन गरियो । उक्त कार्यशाला गोष्ठिमा आम्दा अस्पताल, दमकले अगामी आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को अनुमानित आय व्याय, र अवलम्पन गर्ने निति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरियो । साथै अस्पतालले आ.व. २०७४।०७५ का लागि अनुमानित आय रू. १५९,६५६,४८०।०० (पन्ध्र करोड छयान्नव्वे लाख छपन्न हजार चार सय असी) र व्याय रू. १५९,६६२,३९३।५० (पन्ध्र करोड छयान्नव्वे लाख वैसठ्ठी हजार तिन सय त्रियान्नव्वे रूपैया पचास पैसा) मात्र हासिल गर्ने लक्ष्य सहित अनुमाेदनका लागि प्रस्ताव पेश गरिएकाे छ ।