२१ साै व्यांजकाे मिड लेवल प्राक्टिकम (Mid Level Practicum) तालीम सञ्चालन

Publish Date: 2017-04-04

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालीम केन्द्र, टेकु र निक साइमन्स र्इन्ष्टिच्यूटको सम्युक्त अायोजनामा २१साै व्याजको ६६ दिने मिड लेवल प्राक्टिकम (Mid-Level Practicum) तालीम मिति २०७३।१२।२१ गते देखि  अाम्दा अस्पताल, दमकमा सञ्चालन भर्इ रहेको छ । उक्त ६६ दिने तालीममा ताप्लेजुड. र तेह्रथुम जिल्लावाट ४।४ जना गरि जम्मा ८ जनाको सहभागीता रहेकाे र सहभागीहरू नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा कार्यरत हे.अ. /.सि.अ.हे.व. /अ.हे.व हरू रहेका छन ।