३८साै व्याजको एस.वि.ए. (दक्ष प्रसुती कर्मी) तालीम सञ्चालन

Publish Date: 2017-04-04

आम्दा अस्पताल, दमकमा ३८साै व्याजको २ महिने दक्ष प्रसुती कर्मी (एस.वि.ए.) तालीम मिति २०७३।१२।२१  (३ अप्रिल २०१७) गते देखि सञ्चालन भर्इरहेकाे छ । उक्त तालीममा विभिन्न ७ वटा जिल्लाहरूवाट जम्मा १० जना र आम्दा अस्पताल, दमकवाट १ गरी जम्मा ११ जना (स्टाफनर्स र अ.न.मी) सहभागीहरूकाे  सहभागीता रहेकाे छ । तालीममा ताप्लेजुड. तेह्रथुम र अाेखलढुड.गावाट २।२ जना र दोलखा, उदयपुर, धनकुटा र मोरड. जिल्लावाट १।१ जना सहभागी भएका छन ।