Monthly Medical Report of Magh 2073

Publish Date: 2017-02-22

 

AMDA Hospital
Monthly Medical Report for the month of Magh 2073
S.N. Description Magh 2073
1 OPD Consultation 1871
a Gynae OPD 788
b Padeatric OPD 343
c Medical OPD 260
d Surgical OPD 166
e Eye OPD 0
f Orthopedic OPD 197
g Dental  88
h ENT OPD 29
i Dermatology 0
2 Admission Patient 808
3 Delivery 588
a Normal  268
b Complecated 15
c LSCS 305
4 General Surgery 730
a Minor Surgery 82
b Major Surgery (including LSCS) 343
c Gynae/Obs Surgery (LSCS) 305
6 Emergency 316
7 No. of Test (Investigation) 29137
8 No. of patients (Investigation) 2590
a USG 678
b X-Ray 435
c ECG 65
d Ecocadiography 9
9 Total Hospital Staff (including AIHS) 183
10 Income NRs. ('000) 15613
11 Expenditure ('000) 13492

Latest News

एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र छनौट

लैगिकहिंशा पिडित महिला तथा वालवालिकाहरूलार्इ एकिकृत रूपमा स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक विमर्श, चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन र…

आधारभुत मनोसामाजिक परामर्श तालीममा सहभागी

One-stop Crisis Management Center (OCMC) सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्दि गर्ने उदेश्यले स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार…

स्वागत सम्मान तथा विधार्इ कार्यक्रम सम्पन्न

१. अवकास प्राप्त कर्मचारीहरूको विधार्इ तथा सम्मान कार्यक्रम  आम्दा अस्पताल, दमकका मिति १ फेव्रुअरी १९९९…

१०८ वर्षिय कुमालको निशूल्क उपचार

झापा जिल्ला दमक नगरपालीका हाल वडा नं. ५ निवासी १०८ वर्षिय श्री कट्टे कुमाललार्इ आम्दा…

पूर्वाञ्चल भ्रमणका केही भलकहरू

पूर्वाञ्चल  भ्रमणका केही भलकहरू

अाम्दा र्इन्टरनेशनलका अध्यक्षकाे पूर्वाञ्चल भ्रमण

मिति विषय कार्यक्रम     २०७४।०३।२८     आम्दा अस्पताल, दमकमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अवलोकन आम्दा…

Strategic Business Planning Workshop

Strategic Business Planing Workshop AMDA Nepal organised 3-days strategic Business Planning Workshop/Training for it higher level…