AH_Monthly Medical Report (2073 BS)

Publish Date: 2016-11-16

 

AMDA Hospital, Damak
Year 2073/074
S.N. Description Shrawan 2073 Bhadra 2073 Ashwin 2073 Total
1 OPD Consultation 2717 2453 1786 6956
a Gynae OPD 964 827 613 2404
b Padeatric OPD 659 827 688 2174
c Medical OPD 358 246 166 770
d Surgical OPD 247 225 117 589
e Eye OPD 107 106 73 286
f Orthopedic OPD 210 149 76 435
g Dental  110 35 53 198
h ENT OPD 25 38 0 63
i Dermatology 37 0 0 37
2 Admission Patient 1010 1076 959 3045
3 Delivery 636 660 648 1944
a Normal  294 316 307 917
b Complecated 25 21 27 73
c LSCS 317 323 314 954
4 General Surgery 787 774 726 2287
a Minor Surgery 116 92 76 284
b Major Surgery (including LSCS) 354 359 333 1046
c Gynae/Obs Surgery (LSCS) 317 323 317 957
6 Emergency 531 563 507 1601
  No. of Test (Investigation) 32049 34441 30423 96913
7 No. of patients (Investigation) 2752 2978 2615 8345
a USG 785 700 487 1972
b X-Ray 618 596 521 1735
c ECG 102 70 47 219
8 Medical Doctor 19 19 20 58
9 Nurses 47 47 47 141
10 Total Hospital Staff (including AIHS) 183 183 183 549
11 Income NRs. ('000) 8814 9158 17432 35404
12 Expenditure ('000) 402 10282 8592 19276

Latest News

एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र छनौट

लैगिकहिंशा पिडित महिला तथा वालवालिकाहरूलार्इ एकिकृत रूपमा स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक विमर्श, चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन र…

आधारभुत मनोसामाजिक परामर्श तालीममा सहभागी

One-stop Crisis Management Center (OCMC) सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्दि गर्ने उदेश्यले स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार…

स्वागत सम्मान तथा विधार्इ कार्यक्रम सम्पन्न

१. अवकास प्राप्त कर्मचारीहरूको विधार्इ तथा सम्मान कार्यक्रम  आम्दा अस्पताल, दमकका मिति १ फेव्रुअरी १९९९…

१०८ वर्षिय कुमालको निशूल्क उपचार

झापा जिल्ला दमक नगरपालीका हाल वडा नं. ५ निवासी १०८ वर्षिय श्री कट्टे कुमाललार्इ आम्दा…

पूर्वाञ्चल भ्रमणका केही भलकहरू

पूर्वाञ्चल  भ्रमणका केही भलकहरू

अाम्दा र्इन्टरनेशनलका अध्यक्षकाे पूर्वाञ्चल भ्रमण

मिति विषय कार्यक्रम     २०७४।०३।२८     आम्दा अस्पताल, दमकमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अवलोकन आम्दा…

Strategic Business Planning Workshop

Strategic Business Planing Workshop AMDA Nepal organised 3-days strategic Business Planning Workshop/Training for it higher level…