Published Date: Jun 10, 2019
प्राविधिक परामर्शदाता आवश्यकता
(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०२/२६)
 
आम्दा नेपाल अन्तरगत सञ्चालित यस आम्दा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको प्रयोजनका लागी निर्माणाधिन शैक्षिक भवनको प्रारम्भिक विस्तृत डिजाइनमा छुट भएको केही काम गर्नु परेकोमा प्रारम्भिक डिजाइनमा छुट भएको तर निर्माण भए गरेको कामको निरिक्षण गरी यथार्थ प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयोजनका लागी एक प्राविधिक परामर्शदाता (इन्जिनियर) आवश्यक भएकोले इच्छुक परामर्शदाताले सात दिन भित्र प्रस्तावना पेश गर्नुहुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

यस सूचना सम्वन्धी थप जानकारी आवश्यक परेमा निम्न ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
 
सम्पर्क ठेगानाः
आम्दा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, दमक, झापा ।
फोन नं. ०२३-५८१२६६
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
Fax: +977 (1) 4911141
E-mail: amda@amda.org.np
AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np